Home » news » ชลประทานเชียงใหม่ยัน ชาวนาปลูกข้าวได้ราคาแพง

ชลประทานเชียงใหม่ยัน ชาวนาปลูกข้าวได้ราคาแพง

  • Posted on: 10, 03, 2017
  • By :  
  • Categories : news 
  • Comments Off on ชลประทานเชียงใหม่ยัน ชาวนาปลูกข้าวได้ราคาแพง

ชลประทานเชียงใหม่ วางแผนรับมือปลายฝนห้วงสุดท้ายเร่งเก็บน้ำให้มากที่สุด ปีนี้น้ำมากคาดว่าเกษตรกรจะปลูกข้าวได้มากและทำให้ราคาข้าวแพงขึ้น เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล นายช่างอาวุโสโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงปลายฝน ต้นหนาวแล้ว และฝนก็กำลังจะหมดไป

ดังนั้นทางชลประทานเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือและการบริหารจัดการน้ำไว้แล้ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในพื้นที่จ.เชียงใหม่ และเกษตรกร ขณะนี้ตั้งเป้าเก็บน้ำฝนให้ได้มากที่สุด สำหรับน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 196.40 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ 184.24 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 95.35 ล้าน ลบ.ม.มีน้ำใช้การได้ 81.35 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง มีปริมาณน้ำ 57.19 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ 51.86 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 101 แห่ง มีน้ำใช้การได้ 40.94 ล้าน ลบ.ม.
นายเกื้อกูล กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในห้วงของการเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดจากฝนในรอบสุดท้าย โดยตั้งเป้าเก็บกักน้ำให้ได้มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเริ่มต้นฤดูแล้ง และคาดว่าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จะมีน้ำถึง 220 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะเทียบเท่ากับปี 58 ที่ผ่านมา ดังนั้น มั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอทั้งด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างแน่นอน และขณะนี้ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำก็ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นที่อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน อ.เชียงดาว ซึ่งขณะนี้น้ำล้นอ่างเก็บน้ำแล้ว อ่างเก็บน้ำแม่ออน กลุ่มผู้ใช้น้ำก็นำกระสอบทรายเสริมกั้นน้ำ อีกประมาณ 50 – 80 เซนติเมตร จะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่ม 8 – 9 แสน ลบ.ม. ทำให้ไม่ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่ม เพราะน้ำที่เก็บกักได้จะเทียบเท่าอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพอดี โดยใช้งบประมาณหลักพัน แต่ได้น้ำหลักแสนมาใช้
พร้อมกันนี้ทาง อ.ดอยเต่า ก็มีโครงการ คนดอยเต่าช่วยคนดอยเต่า โดยการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่หาด ซึ่งมีปริมาณน้ำที่มากถึง 15 ล้าน ลบ.ม. แต่ตัวอ่างเก็บได้เพียง 4 เมตร ก็ผันน้ำจากอ่างแม่หาด ไปยังอ่างน้ำแม่ตูบ ที่สามารถรองรับน้ำได้ถึง 12 ล้าน ลบ.ม.แทน และขณะนี้น้ำในทะเลสาบดอยเต่า ที่มีปริมาณน้ำเพียง 10 ล้าน ลบ.ม. ก็เพิ่มเป็น 20 ล้าน ลบ.ม.แล้ว ก็ไม่แห้งแล้งอีกต่อไป โดยผลสรุปน้ำในปีนี้จะมีมากกว่าปีที่ผ่านมา และเพียงพอแน่นอน และคาดว่าน้ำจำนวนมากนี้ จะทำให้เกษตรกรมีการปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ข้าวมีราคาแพงขึ้น และน้ำในแม่น้ำปิง รวมถึงแหล่งน้ำอื่นๆ ก็มั่นใจว่าเมื่เข้าสู่ห้วงเทศกาลลอยกระทง ก็มีน้ำให้ประชาชนได้ร่วมเทศกาลได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments are closed.