Home » news » ลุ้นยูเนสโก พิจารณา”โขน”เป็นมรดกวัฒนธรรมโลก ธ.ค.นี้ พร้อมเสนอ”นวดไทย”ขึ้นทะเบียน

ลุ้นยูเนสโก พิจารณา”โขน”เป็นมรดกวัฒนธรรมโลก ธ.ค.นี้ พร้อมเสนอ”นวดไทย”ขึ้นทะเบียน

  • Posted on: 04, 28, 2018
  • By :  
  • Categories : news 
  • Comments Off on ลุ้นยูเนสโก พิจารณา”โขน”เป็นมรดกวัฒนธรรมโลก ธ.ค.นี้ พร้อมเสนอ”นวดไทย”ขึ้นทะเบียน

บอร์ดมรดกภูมิปัญญาฯ ยืนยัน “นวดไทย” เสนอขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมชนิดจับต้องไม่ได้ปี 2562 พร้อมเผย ยูเนสโก พิจารณา “โขน”ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ เดือน ธ.ค.2561 นี้

วันนี้ (30 เม.ย.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2561 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบ กรณีผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก กรุงปารีส เรื่อง ขอให้ประเทศไทยแจ้งยืนยันการเสนอรายการ “นวดไทย” เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ของยูเนสโก ในรอบปี 2562 เพื่อให้ทันในเวลาที่กำหนด ในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้ทำหนังสือแจ้งยืนยันการเสนอรายการ นวดไทย เพื่อแจ้งต่อเลขานุการอนุสัญญา ฯ ของยูเนสโก เรียบร้อยแล้วในส่วนของการเสนอ โขน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของยูเนสโก ซึ่งจะทราบผลภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ยังรับทราบการดำเนินงาน โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี 2561 จำนวน 10 รางวัล จากทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ดำเนินการส่งเสริมรักษาสืบสาน ถ่ายทอด ฟื้นฟูพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันจะให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้สนใจต่อไปโดยในเบื้องต้นได้มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการดังกล่าว ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมประกาศในเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ในวงกว้างแล้ว สำหรับโครงการที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตินี้ จะมีสิทธิ์เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตามหลักเกณฑ์ โดยผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา โทร. 022470013 ต่อ 1312-4 หรือ www.culture.go.th

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการฯยังได้พิจารณาสนับสนุนให้องค์การวัฒนธรรมและศิลปะหน้ากากนานาชาติ (International Mask Arts & Culture Organization-IMACO) สาธารณรัฐเกาหลี ดำเนินการผลักดันผ่านรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้เสนอ“วัฒนธรรมหน้ากาก” เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างรัฐภาคี ในเรื่อง ละครรำหน้ากากฮาฮเว (Mask Dance Drama of Hahoe) และ ผีตาโขน ของประเทศไทยตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.2003 ของยูเนสโก อันจะนำไปสู่ความร่วมมือของสองประเทศในการส่งเสริมงานเทศกาลระดับภูมิภาคให้เป็นเทศกาลระดับโลกต่อไป

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์

Comments are closed.