Home » travel news » อ่าวแม่รำพึง

อ่าวแม่รำพึง

สัมผัสความสงบงามของชายหาดที่คลอเคลียไปกับวิถีชีวิตประมงชายฝั่งอันเรียบง่าย บรรยากาศของ อ่าวแม่รำพึงนั้นจึงเต็มไปด้วยความสุขแบบฉบับส่วนตัว โดยบริเวณอ่าวนั้นมีถนนเลียบแนวชายหาดและมีร้าน อาหารทะเลบริการ ที่นี่จึงเป็นอีกจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยัง มีข้อสังเกตว่าเหตุที่เรียกบริเวณนี้ว่า “อ่าวแม่รำพึง” นั้น ก็เพื่อป้องกันการสับสนกับ “ชายหาดแม่รำพึง” ของจังหวัดระยองนั่นเอง ที่อยู่ : อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments are closed.