Home » 2017 » October » 11

ธ.ก.ส.ประเดิมจ่ายเคลม ชาวนาน้าท่วม44ล้าน

  • Posted on: 10, 11, 2017
  • By: 
  • Categories: news
  • Comments Off on ธ.ก.ส.ประเดิมจ่ายเคลม ชาวนาน้าท่วม44ล้าน

ธ.ก.ส.ประเดิมจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เกษตรกรในพื้นที่นำ้ท่วม จ.สกลนคร รอบแรก 4,480 ราย วงเงิน 44 ล้านบาท แจงปีการผลิต 60 มีชาวนาประกันภัยข้าวนาปี 1.58 ล้านราย 23.76 ล้านไร่ นายนุกูล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าธ.ก.ส.ได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ที่ผ่านมา

อ่าวแม่รำพึง

สัมผัสความสงบงามของชายหาดที่คลอเคลียไปกับวิถีชีวิตประมงชายฝั่งอันเรียบง่าย บรรยากาศของ อ่าวแม่รำพึงนั้นจึงเต็มไปด้วยความสุขแบบฉบับส่วนตัว โดยบริเวณอ่าวนั้นมีถนนเลียบแนวชายหาดและมีร้าน อาหารทะเลบริการ ที่นี่จึงเป็นอีกจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริง

สารพัดความเสี่ยงสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด

  • Posted on: 10, 11, 2017
  • By: 
  • Categories: health news
  • Comments Off on สารพัดความเสี่ยงสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ป่วยหนึ่งในสามของโรคหัวใจและหลอดเลือดเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เบาหวาน ความดันเลือดสูง คอเลสเตอรอลสูง ความอ้วน ปัจจัยเสี่ยงหลัก ความดันเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดในสมองแตก (hemorrhagic stroke)